Vanliga frågor

Innan ni kontaktar oss, kontrollera gärna om svar på era frågor finns här

FAQ (Frequently Asked Questions) är vanligt förekommande frågor som vi får från intressenter och kunder.

Batteritid

Batteritiden är cirka fyra dygn och beror på hur den används. Vi rekommenderar dock att man laddar JustoCat® varje natt så att inte batteriet tar slut mitt på dagen.

Garanti

Garantitiden för JustoCat® är ett år

Medicinsk utrustining

JustoCat® är godkänd av läkemedelsverket som medicinteknisk produkt enligt LVFS:2003:11

ISO-koden för JustoCat® är 04 27 18

  • Hygienisk 100%
  • Kostnad 100%
  • Medicinska evidens 100%
  • Ger ett bättre liv 100%

Antalet länder där JustoCat® finns