JustoCat® ett komplement i vården eller ett alternativ till ett levande sällskapsdjur

Justo är terapi på latin. JustoCat® är en terapikatt.

JustoCat finns i två färger grå/grå och svart/vit

JustoCat® har i vetenskapliga studier visat tendenser till ökad livskvaliteten, speciellt för personer med demens i ett sent skede

Alla våra terapikatter har en syntetisk päls som är tvättbar

Vi kommer längre fram att erbjuda JustoCat i fler färger

Som en terapikatt har JustoCat® testats och visat sig fungera mycket bra för de som gillar katten, den har gett ett värde i vardagen, inte bara för personen med demens utan även för anhöriga och vårdare.
JustoCat® har funktioner som liknar en riktig katt. Den har storlek och vikt som en katt, den andras, jamar och spinner.
JustoCat® har utbytbart syntetiskt skinn, och därmed är det möjligt att följa hygienregler på institution. Den kan tvättas i 40°C och torktumlas. JustoCat® levereras med två olika syntetiska skinn.
I dag finns ingen behandling som botar demens, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) betonar att forskningen om demenssjukdomar bör fokusera på vård och omvårdnad för att förbättra välbefinnande för personer, som på olika sätt påverkas av sjukdomen. Det gäller såväl den sjuke, anhöriga och vårdpersonal. Alternativa behandlingsformer som t.ex. konst, musik, dans, sång, massage och sällskapsdjur har befunnits vara viktiga i vården av personer med demens. Sällskapsdjur kan ge patienter fysisk närhet, uppmärksamhet och någon att bry sig om. De hygieniska problemen med sällskapsdjur kan göra det svårt om inte omöjligt på äldreboenden med tanke på allergier hos framförallt vårdpersonal. Det finns också risk för hårdhänthet gentemot djuret med risk för skador på personen med demens. Sällskapsdjur kan även sprida smitta från en person till en annan. En annan aspekt är att utbildade sk. vårdarhundar endast kan arbeta några timmar per dag. JustoCat® kan användas dygnet runt, många användare beskriver JustoCat® med orden:-den är så snäll, den ligger så stilla!
JustoCat® har utvecklats för att vara ett alternativ till levande sällskapsdjur. En av utgångspunkterna med designen av JustoCat® var den accepterade reminiscensmetoden i vård av personer med demens, där man använder minnen från förr.
Många människor har goda minnen av katter, vilket är en av ursprungsidéerna vid skapandet av JustoCat®. Den ser ut som, och känns som en riktig katt. Den behöver ingen mat, ingen kattlåda, det är lätt att byta och/eller tvätta skinnet, och katten stannar ghos användaren. I en förstudie visade protoyper av JustoCat® mycket goda resultat i form av lugnade effekt hos personer med demens, som har utåtagerande symtom. Därtill visade resultaten att livskvalitet i vardagen ökade hos både personerna med demens och vårdarna, vårdarna använde katten som ett instrument för ökad interaktion. JustoCat® ger för en rimlig kostnad lugnande känsla som ett riktigt sällskapsdjur utan de kostnaderna, krav på omsorg och skötsel av djuret som finns med ett riktigt djur.
JustoCat® är utvecklad och tillverkad i Sverige av Robyn Robotics AB

Robotics Cat robotkatt robocat robokatt